potteryyard.com

  PEDESTALS

MVSI 1210-short patterned pedestal MVSI 1213. Celtic Pedestal MVSI 1214. Pedalled Pedestal Base MVSI 1390-Rose Pedestal MVSI 655-SQUARE VICTORIAN RISER MVSI 656. Small Cluster pedestal MVSI 657. 2pc Fluted Pedestal MVSI 823-Gothic pedestal MVSI 884. Angel Column Pedestal MVSI-1706. 36 inch Corinthian Pedestal MVSI-1707. 42 inch Corinthian Pedestal MVSI-1714. Thin Totem Pole MVSI-1737. Circular Pedestal MVSI-1738. Scroll Pedestal MVSI-1743. Half Pedestal EDSI03262 EDSI03263 EDSI03266 EDSI03251 EDSI03252 EDSI03253 EDSI03254 EDSI03255 EDSI03256 EDSI03257 EDSI03258 EDSI03259 EDSI03269 EDSI03270 EDSI03271 EDSI03272 EDSI03273 EDSI03274 EDSI03275 EDSI03276 EDSI03277 EDSI03278 EDSI03279 EDSI03280 EDSI03281-1 & 2 EDSI03282 EDSI03283 EDSI03284 EDSI03286 EDSI03287 EDSI03288 EDSI03289-1 EDSI03289-2 EDSI03291 EDSI03292 EDSI03293 EDSI03295 EDSI03296 EDSI03297 EDSI03298 EDSI03299 EDSI03300 EDSI03301 EDSI03302 EDSI03303 EDSI03304 EDSI03305-1 & 2 EDSI03306 EDSI03307 EDSI03309 EDSI03310 EDSI03311 EDSI03312 EDSI03313 EDSI03314 EDSI03315 EDSI03316 EDSI03317 EDSI03318 EDSI03319 EDSI03322 EDSI03324 EDSI03325 EDSI03326 EDSI03328 EDSI03329 EDSI03330 EDSI03331 EDSI03336 EDSI03337 EDSI03338 EDSI03339 EDSI03340 EDSI03341 EDSI03342